Vår historia

Vår historia

BILDANDET


den 8 mars 1903 i Göteborg

Dan Andersson

Oscar Rydén

Idrottsklubben Surd bildades den 8 mars 1903 på kaféet vid Västra Hamngatan. Gösta Wiberg flyttade till Göteborg och erbjöd sig att bli ordförande för Idrottsklubben Surd. Han hade tidigare bildat Atlet- och gymnastikklubben Hercules i Malmö 1896, som lades ner 1901 och varit ordförande under ett år, 1902, för Idrottsklubben Hephata i Stockholm. Under bildandet av Idrottsklubben Surd satte Gösta upp en lista över tänkbara medlemmar. Men det var den initiativrike Woltrah Andersson som fick fart på verksamheten. Så kom gymnastikövningarna igång utan att klubben hade något namn tills Nils Kjellberg kom på namnet Surd som är av latinskt ursprung och betyder döv. I början var det motgångar för vissa inflytelserika döva personer betraktade Surd som en konkurrent. Ett femtontal döva anmälde sig som medlemmar i klubben.

POKALEN


De första internationella tävlingarna

De första internationella tävlingarna för dövstumma anordnades den 1 och 2 september 1906 i Göteborg. Därvid uppsattes ett vandringspris, Surdpokalen, till tävling under 5 år att erövras av den förening som tagit de flesta poängerna. Surdarna vunno i den första tävlingen med 26 poäng mot "Dövstumania Köpenhamn", 24 poäng. Under första nordiska dövstumskongressen 1907 i Köpenhamn gick den till Danmark. 1908 tävlades åter i Göteborg varvid Surdarna för andra gång fick en inteckning. Den fjärde tävlingen ägde rum i Helsingfors 1909 där pokalen stannande ett år. År 1910 lyckades surdarna vid tävlingar i Köpenhamn mot finnar och danskar att för tredje gången hemföra segern och därmed erövra pokalen för alltid.