Att bli medlem

Medlemsavgift


Om ni vill bli medlem så fyll i medlemsregistrering -->

Medlemsavgift på 300 kr/år.Oavsett aktivitetsnivå och som stödmedlem är avgift lika för alla medlemmar från 18 år. Under 18 år är man avgiftsbefriad.


Som medlem får man rösträtt vid årsmöte (från 18 år), deltagande i träningar och tävlingar, försäkring i samband med Surds verksamhet samt kurser/föreläsningar som klubben står för.


Glöm inte att fylla i medlemsansökan samtidigt betalning  med swish 123 651 29 33 eller Nordea 52 70 88 - 9, om du inte har betalt medlemsavgift på över 1 år.