Trygg idrott

Trygg idrott för alla

Riksidrottsförbundet har utarbetat ett idéprogram "Idrott vill" som handlar om trygg idrott för alla. I programmet finns det handlingsplan som klubben ska följa när värdegrunden bryts.


För att vi ska få en trygg idrottsmiljö behöver vi arbeta utifrån den värdegrund som idrottsrörelsen gemensamt kommit fram till. Den omfattar de fyra grundspelarna:Glädje och gemenskap


Demokrati och deltaktighet


Allas rätt att vara med


Rent spelDu hittar mer om vår värdegrund i idéprogrammet idrotten vill.


En trygg idrottsmiljö förutsätter även att verksamheten går linje med barnkonventionen och att vi arbetar efter våra strategiska målsättningar.


Inom idrottsrörelsen råder nolltolerans mot all form av mobbning, trakkasserier, hot, våld och övergrepp. Alla - både barn, ungdomar och vuxna - ska kunna idrotta utan att riskera att utsätts för detta. Se idrottsrörelsens uppförandekod.Hitta rätt om värdegrunden bryts


Om du är orolig för någonting i din förening ska du i första hand vända sig till föreningens styrelse. Styrelsen är ansvarig och kan till exempel avsluta ett samarbete med en tränare.


Om det finns hinder att vända sig till föreningens styrelse, såsom personkopplingar eller att oron är kopplad till styrelsen, kan du hör av dig till ditt specialidrottsförbund (SF).


Det går även ta kontakt med något av RF/SISU:s 19 distrikt där det finns sakkunniga i barn- och ungdomsidrott som kan hjälpa till att föra dialog med föreningen eller guida rätt.


Om ett ärende inta kan hanteras av varken förening, SF eller RF/SISU:s distrikt kan du kontakta idrottsombudsmannen på 08-627 40 10 eller idrottsombudsmannen@rf.se.

Idrottsombudsmannen kan till exempel vägleda kring polisanmälan och utreda ärenden. Om du inte vill eller vågar vända till till idrottsombudsmannen direkt kan du använda den anonyma och krypterade visselblåsartjänsten, där idrottsombudsmannen tar emot ärenden.


Riksidrottsförbundets policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier inom idrotten.

Åtgärdsplan för sexuella trakasserier och för ett tryggare idrottsmiljö
Policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier