Folksam

Folksam

Om man deltar i annat förbunds verksamhet måste man följa det förbundets tävlingsregler för seriespel - då gäller inte Dövidrottens försäkring. Spelar man ex. i serie under Svenska Innebandyförbundet ska laget ha licens och är försäkrade därifrån enligt innebandyförbundets regelverk.



Dövidrottens försäkring gäller inte om man springer Göteborgsvarvet eller Stockholms Maraton. Då måste särskild försäkring läggas till av den aktive. Dock betalar man en startavgift till för att springa och då är det den aktives ansvar att kolla upp vilka som är arrangörer av tävlingen och kontrollera försäkringsfrågan med dem.



Dövidrottens försäkring gäller även utomlands vid olycksfall för både klubb- och landslagsmedlemmar. Dövidrottslandslagen däremot har en idrottsreseförsäkring som ingår. Det ingår dock inte för dövidrottsklubbarna. Här måste dövidrottsklubben teckna en korttidsreseförsäkring som innehåller samma försäkringsskydd som landslagen har.



Alla ideellt valda medlemmar och ledare i styrelser omfattas av RF:s grundförsäkring och den olycksfallsförsäkring samt krisförsäkring som finns.



En egendom som förbundet inte äger, dvs hörapparater och Cochlea Implantat, måste den aktive själv teckna försäkring för. (Stöld och allrisk)



För deltagande i annat lands verksamhet (mästerskapstävlingar, cuper m.m.) måste regelverket i det landet gälla i första hand. Dövidrottens försäkringslösning är anpassad till verksamheten i Sverige.



Om en utländsk spelare deltar i våra Svenska Mästerskap så skall denne betala full medlemsavgift hos dövidrottsklubben och blir då försäkrad via Dövidrottens försäkring hos Folksam. Reseförsäkringen måste den aktive ta med sitt hemland och dess försäkringsbolag. Dock skall övergångsreglerna följas som för vanliga svenska aktiva såsom utländska spelare. SDI:s landslagsidrott har huvudansvaret för sitt idrott och gällande övergångar.



ÖVRIGT:

Sanktionsansökningar från enskilda aktiva eller från dövidrottsklubbarna gällande representation utomlands vid klubbtävlingar skall fortfarande gälla för att SDI ska ha koll på vilka som åker utomlands samt försäkringen för olycksfall. Dock behöver inte landslagen söka saktion för deltagande i internationella mästerskap.




Klick här: Försäkringsinformation - Folksam