Klubbens info

Om oss

Vad är IK Surd?


IK Surd är en klubb för idrottsintresserade personer med intresse för kommunikation på teckenspråk. De flesta medlemmarna har  någon form av hörselnedsättning och betraktar sig om döva, hörselskadade eller CI-användare. Även hörande deltar i klubbens verksamhet.


Idag har klubben cirka 388 medlemmar i alla åldrar.


VARFÖR DELTAR MAN I OLIKA TÄVLINGAR?

Vid SM och Internationella tävlingar för idrottare med hörselnedsättning kan man delta om man har hörselnedsättning som liggerfrån 55 decibel eller sämre som medelvärde i vardera öron.


Genom möte med andra idrottare med samma funktionshinder upplever man samhörighet och gemenskap, vilket betyder mycket för identiteten och det sociala livet.

När det gäller internationella tävlingar t.ex. EM och Deaflympics är det en härlig atmosfär där alla tecknar på olika teckenspråk. Det är extra kul och spännande att kommunicera via kroppsspråk, gester, förenklat teckenspråk eller internationellt teckenspråk.


Man lär väldigt mycket av varandra.


Klubben deltar även i olika tävlingar där man tävlar mot hörande t.ex. seriespel, korpspel och cuper så att alla oavsett hörselnivå kan delta.


Vissa medlemmar är med och satsar hårt för att utvecklas och andra är med för skoj skull och för att ha ett socialt umgänge relaterat till den teckenspråkiga miljön.