Landslagsverksamhet

Bidrag till Landslagsverksamhet

Maila så fort du får kallelse eller uttagningsbrev till IK Surd styrelse jonnybiffen64@gmail.com. Bifoga kallelsen eller uttagningsbrev som SDI har skickat till dig. Det måste göras innan du deltar i landslaget och styrelsen har sitt nästa sammanträde . Gör du det efteråt är det för sent!

Även om du inte får pris på deltagaravgift på en gång måste du söka så fort du får mail från SDI. När prisuppgifter kommer mailar du till styrelsen igen och bara meddelar deltagaravgift. Detta för att styrelsen ska behandla din ansökan så fort som möjligt dvs nästa sammanaträde.


Styrelsen har sammanträde och fattar beslut på ansökan. Vi meddelar dig om beslutet.

Om bidrag beviljats och du har deltagit i landslagetm måste du enskilt maila och rapportera kort hur det gick. Efter rapporten utbetalas bidrag vid månadens slut som på flesta håll. Det betyder att man inte kan förvänta sig att få pengar på en gång, vänligen respektera detta.
Kom ihåg att varje spelare ska SJÄLV kontakta styrelsen. Det innebär att det inte får att skriva ansökan eller rapportera åt annan. Bidrag beviljas inte annars. Under 18 år kan få hjälp av vårdnadshavare.

Frågor? Kontakta klubbens ordförande.Upprättad den 2 maj 2014