Föreningsstrukter

IK SURD - DÖVIDROTTORGANISATIONSÖVERSIKT


Idrottens organisation består av Riksidrottsförbundet (RF), specialidrottsförbunden (SF) och idrottsförening.


I figuren nedan kan du se var just din förening eller idrott hör hemma i strukturen och till vilket SF eller DF du tillhör.


Du kan gå vidare till de organisationer som har en webbadress genom att klicka på deras respektiva länk i text.
RIKSIDROTTSFÖRBUNDET (RF)RiksidrottsförbundetSPECIALIDROTTSFÖRBUND (SF)Svenska DövidrottsförbundFÖRENING / DÖVIDROTTIK Surd