STYRELSEN - Idrottsklubben Surd

IK Surd
Till innehåll

STYRELSEN

      sTYRELSEN


2021 - 2022

Jonny Gustavsson

Ordförande


Kontaktman: Fotboll/Futsal och SDI Västra

Ioakim Eriksson

Vice ordförande

Kontaktman: Minigolf och Bowling

Nanette Slättman

Sekreterare

Kontaktman: Innebandy och Kannebäcksskolan

Jewell Walatin

Kassör

Kontaktman: Boule

Thomas Aronsson

Ledamot

Kontaktman: Discgolf och Padeltennis

TIDIGARE ORDFÖRANDE

Skapad av IK Surd
Tillbaka till innehåll