STYRELSEN - Idrottsklubben Surd

IK Surd
Till innehåll

STYRELSEN

      sTYRELSEN


2022 - 2023

Jonny Gustavsson

OrdförandeIoakim Eriksson
Vice ordförande


Thomas Aronsson
Sekreterare


Jewell Walatin
Kassör


TIDIGARE ORDFÖRANDE

Skapad av IK Surd
Tillbaka till innehåll