STYRELSEN - Idrottsklubben Surd

IK Surd
Go to content

STYRELSEN

      sTYRELSEN


2019 - 2020

Jonny Gustavsson

Ordförande
Tommy Hansson

Vice Ordförande
Nanette Slättman

Sekreterare
Jewell Walatin

Kassör
TIDIGARE ORDFÖRANDE

Skapad av IK Surd
Back to content