HEM - Idrottsklubben Surd

IK Surd
Go to content
Välkommen till IK Surd

Göteborgs största idrottsklubben för döva. Alla får vara med
från aktiva spelare till supporter. Gruppen håller oss
uppdaterad över vad som händer inom dövsporten i Göteborg
NÄSTA DAG : 28 - 30 augusti SM Boule - Borlänge, Fotboll - Örebro och Golf - Stockholm
AUGUSTI
60 årAnders Åkesson
SEPTEMBER
75 årThor-Ulf Ståhlberg
4 juli 2020

Klubben höll sitt årsmöte mitt i corona pandemin den 3 juli. Årsmötet skulle annars ha genomförts i mars.
Ordföranden Jonny Gustavsson och kassören Jewell Walatin omvaldes medan Ioakim Eriksson valdes som ledamot. Nanette Slättman har ett år kvar som sekreterare.
Ett fyllnadsval av ledamot väljs på nästa medlemsmöte

Efter mötet delades priser till olika personer som utmärkte sig genom sitt idrottsutövade.
ÅRETS MANLIG IDROTTARE
Thomas Aronsson
ÅRETS KVINNLIG IDROTTARE
Annica Aronsson
ÅRETS UNGDOM
Axel Lundborg och Emrich Suanil-Lindvall
ÅRETS TALANG
Farhad Ahmedi
ÅRETS LEDARE
David Johnsson
ÅRETS LIRARE
Ali Attar
ÅRETS PRESTATION
Albin Hedlund
ÅRETS MINIGOLF
Lorentz Neverland
ÅRETS DISCGOLF
David Johnsson
ÅRETS FOTBOLL
John Novak
ÅRETS INNEBANDY
Alexander Neverland
ÅRETS GOLF
Jonnie Hammenfors
ÅRETS LAG
Innebandy
ELDSJÄL ÅR 2018/2019
Annette Rundgren och Pär Wiklund
Vår Historia
_
År 1903 bildades klubben av Gösta Wiberg. Året därpå togs den över av Dan Andersson och Oscar Rydén, som är klubbens största och mest välkända profiler. Tack vare dem utvecklades klubben. Deras mångåriga ideella arbete resulterade i stora framgångar, som många än idag minns och känner till.

SEKTIONER

BOULE

BOWLING

DISCGOLF

FOTBOLL

FUTSAL

INNEBANDY

MINIGOLF

PADEL

ÖVRIGA IDROTT

___

VAD ÄR IK SURD?

IK Surd är en klubb för idrottsintresserade personer med intresse för kommunikation på teckenspråk.
De flesta medlemmarna har någon form av hörselnedsättning och betraktar sig som döva, hörselskade
eller CI-användare. Även hörande deltar i klubbens verksamhet.

Idag har klubben cirka 388 medlemmar i alla åldrar.

VARFÖR DELTAR MAN I OLIKA TÄVLINGAR?
Vid SM och Internationella tävlingar för idrottare med hörselnedsättning kan man delta om man har
hörselnedsättning som liggerfrån 55 decibel eller sämre som medelvärde i vardera öron.

Genom möte med andra idrottare med samma funktionshinder upplever man samhörighet
och gemenskap, vilket betyder mycket för identiteten och det sociala livet.

När det gäller internatonella tävlingar t.ex. EM och Deaflympics är det en härlig atmosfär
där alla tecknar på olika teckenspråk. Det är extra kul och spännande att kommunicera
via kroppsspråk, gester, förenklat teckenspråk eller internationellt teckenspråk.

Man lär väldigt mycket av varandra.

Klubben deltar även i olika tävlingar där man tävlar mot hörande t.ex. seriespel, korpspel
och cuper så att alla oavsett hörselnivå kan delta.

Vissa medlemmar är med och satsar hårt för att utvecklas och andra är med för skoj skull
och för att ha ett socialt umgänge relaterat till den teckenspråkiga miljön.

Det finns mer info om föreningsstruktur, stadgar, trygg idrott, folksam och klicka på länk.


Vår Arrangemang
23-31
Maj
DCL fotboll  - INSTÄLLD
  Tävlingprogram kommer mer i detalj senare.
        SENASTE VIDEOR
ÅRSKRÖNIKA 2019
Här finns vi


Nedre Kaserngården 5
415 27 Göteborg
Email: info@iksurd.se

Plusgiro: 52 70 88 - 9
Swish: 123 651 29 33

Västra Götalands län
Skriv till Oss!   


VILL DU VETA NÅGONTING FRÅGA OSS!
Skapad av IK Surd
Back to content